Kê khai BHXH (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…) là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp có sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động. Dịch vụ kê khai BHXH của An Minh sẽ giúp khách hàng giải quyết khó khăn trong quá trình làm thủ tục.

An Minh luôn sẵn lòng phục vụ đầy đủ và nhanh chóng các dịch vụ:

   Dịch vụ làm tiền lương tháng:

  • Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi
  • Đăng ký lại thang bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

 

   Dịch vụ kê khai BHXH hàng tháng:

  • Theo dõi nộp tiền BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn
  • Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn hàng quý và năm
  • Làm hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH
  • Làm hồ sơ chốt sổ trả cho người nghỉ việc

 

   Thủ tục đăng ký bảo hiểm ban đầu: 

  • Thay mặt DN làm việc với các cơ quan chức năng.
  • Soạn thảo hồ sơ và đăng ký lao động lần đầu với cơ quan nhà nước.
  • Nộp hồ sơ đăng ký lao động lần đàu và nhận kết quả.

 

   Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau…(nếu có)

   Dịch vụ khác theo yêu cầu.

 

Phí dịch vụ Chi phí chi tiết đối với dịch vụ liên quan tới BHXH và Công đoàn sẽ được An Minh báo giá cụ thể sau khi làm rõ nhu cầu từ quý DN. Khách hàng có thể tham khảo tại đây

AN MINH – AN TÂM VÀ MINH BẠCH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Đại lý thuế An Minh

Hotline: 028-6271-0887                      SĐT: 0987 801 898

Email : yen.cao@anminhtax.com.vn