Để đăng ký doanh nghiệp mới, người thành lập công ty có thể chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần nộp trực tiếp. Thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên chuẩn bị hồ sơ như nào và quy trình nộp ra sao vẫn còn khá phức tạp với những chủ doanh nghiệp mới. Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho các chủ doanh nghiệp, Đại lý thuế An Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cho khách hàng. 

Đại lý thuế An Minh cung cấp các loại hình dịch vụ:

 1. Dịch vụ thành lập mới trọn gói bao gồm
  • Thủ tục cấp giấy phép
  • Con dấu tròn loại tốt
  • Gói hóa đơn điện tử 300 số
  • Chữ ký số 3 năm
  • Mở tài khoản ngân hàng
  • Thủ tục nộp tại cơ quan thuế lần đầu 
 2. Thay đổi giấy phép kinh doanh:
  • Thay đổi tên, địa chỉ;
  • Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  • Thay đổi thành viên góp vốn;
  • Chuyển đổi loại hình công ty,..
 3. Thủ tục xin giấy phép con một số loại hình kinh doanh đặc thù