HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM

20/10/2022

Ở một quốc gia như Việt Nam, mô hình hộ kinh doanh (HKD) ngày càng trở nên phổ biến hơn. Liệu mô hình có phải là một loại hình Doanh nghiệp hay không? Đặc điểm như thế nào? Ngoài ra các thủ tục có liên quan đến đăng ký kinh doanh gồm những gì? Việc nắm rõ các đặc điểm pháp lý sẽ giúp các cá nhân, nhóm cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh của mình đúng luật và thuận lợi hơn.

Vậy Hộ kinh doanh là gì? Ai là người được phép thành lập?

HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Người được thành lập HKD là các cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh. Trừ các trường hợp sau đây:

Đặc điểm pháp lý

Hộ kinh doanh thường do một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ:

HKD có một địa điểm kinh doanh, sử dụng không quá 10 lao động. Nếu HKD do một nhóm người làm chủ thì tất cả các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của hộ kinh doanh đó. Tương tự nếu HKD do một hộ gia đình làm chủ thì tất cả các thành viên trong hộ phải liên đới chịu trách nhiệm. Khi tài sản chung không đủ để trả nợ thì các thành viên của hộ gia đình phải lấy cả tài sản riêng của mình để trả nợ và phải trả cho các thành viên khác của hộ gia đình.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

>>Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập mới doanh nghiệp

Dựa theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập HKD bao gồm: