Từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu chính thức tăng thêm 6%

17/06/2022

Nghị định 38/2022 vừa được chính thức ban hành vào ngày 12/6 vừa qua, trong đó quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ 1-7-2022. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được những thông tin quan trọng và cần thiết cho doanh nghiệp của bạn.

Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng của nghị định bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động là những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận.

Với nghị định vừa được ký ban hành, tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng tăng từ 180.000 – 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Trong đó mức lương tối thiểu tháng được quy định theo 4 vùng, bao gồm:

► Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

► Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

► Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

► Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Mức lương này được chi trả bảo đảm theo công việc hoặc chức danh khi người lao động làm việc đủ thời gian hoặc hoàn thành định mức lao động, công việc đã thỏa thuận.

 

 

Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ. Mức lương được chi trả phải bảo đảm theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờkhi hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

 

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu thánghoặc mức lương tối thiểu giờ.

Theo Bộ Lao động – thương binh và xã hội, việc điều chỉnh lương tối thiểu nhằm bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước những đề xuất hoãn thời gian hiệu lực của nghị định sang năm 2023 từ phía các hiệp hội, nhiều chuyên gia cho rằng việc thực thi nghị định ngay từ ngày 1/7/2022cần thiết. Nên xem việc tăng lương tối thiểu vùng là cần thiết, bất khả kháng quyền lợi của công nhân, để giữ chân nhân lực; doanh nghiệp nên chủ động đàm phán lại với nhãn hàng quốc tế để tăng giá đơn hàng, bù vào phần chi phí gia tăng do nghị định.